Cennik
userplus32.png

Cennik

 • UWAGA! Kwaterowanie do akademików na rok 2017/2018 odbywa się od 28.09.2017. Pobyt w dniu 28-30.09.2017 uważa się za opłacony przez wniesienie nalezności za październik 2017 pod warunkiem, że miejsce zostało przyznane na rok akademicki 2017/2018. W przypadku wykwaterowania, pobyt w akademiku w dniach 1 i 4 lipca 2018 uważa się za opłacony przez wniesienie nalezności za czerwiec 2018 pod warunkiem, że poprzednio miejsce zostało przyznane na czas nie krótszy niż 30 dni poprzedzających okres o którym mowa

 • Dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:

  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju dwuosobowym - 425 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Zbyszko) - 550zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Jagienka) - 550zł, 570zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym z aneksem kuchennym (DS Zbyszko, DS Jagienka) - 600zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (przekształcone dla doktorantów) - 700zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju dwuosobowym - 40zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym - 50zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym przekształconym z dwuosobowego - 55zł
  • opłata za pobyt gościa w godzinach nocnych (za noc) - 10zł
 • Dla pracowników UAM, studentów innych uczelni oraz osób będących pracownikami jednostek MNiSW

  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju dwuosobowym - 455 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Zbyszko) - 580zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Jagienka) - 580zł, 600zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym z aneksem kuchennym (DS Zbyszko, DS Jagienka) - 630zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (przekształcone dla doktorantów) - 730zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju dwuosobowym - 40zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym - 50zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym przekształconym z dwuosobowego - 55zł
  • opłata za pobyt gościa w godzinach nocnych (za noc) - 10zł
  • do wyżej wymienionych opłat dolicza się stawkę 8% vat.
 • Dla osób prywatnych

  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju dwuosobowym - 485 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Zbyszko) - 610zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Jagienka) - 610zł, 630zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym z aneksem kuchennym (DS Zbyszko, DS Jagienka) - 660zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (przekształcone dla doktorantów) - 760zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju dwuosobowym - 45zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym - 55zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym przekształconym z dwuosobowego - 60zł
  • do wyżej wymienionych opłat dolicza się stawkę 8% vat.
 • Po zakwaterowaniu się w administracji każdy student ma obowiązek zgłoszenia się do magazynu pościeli (pokój nr 12 w piwnicy) w celu pobrania pościeli i koca oraz podpisania karty wyposażenia.

 • Opłata za miejsce w domu studenckim winna być uiszczana przez mieszkańca do 15 dnia każdego miesiąca z zaznaczeniem miesiąca i roku akademickiego, za który opłata jest wnoszona. Jeżeli student opóźni się z wniesieniem opłaty za zakwaterowanie, system USOS automatycznie nalicza odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto uczelni. Wszystkim mieszkańcom przypominamy o terminowym płaceniu za miejsce w domu studenckim.

 • Umowa określająca warunki zakwaterowania Zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obowiązują kaucje oraz umowy określające warunki zakwaterowania w Domach Studenckich UAM. Umowa w dwóch egzemplarzach podpisywana jest podczas meldowania w administracji. Objęcie i zdanie pokoju w DS wraz z wyposażeniem następuje protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Mieszkaniec DS ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie powierzonego sobie pokoju i odpowiada za szkody w nim wyrządzone. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju w równej mierze. Wartość wyrządzonej szkody określa każdorazowo Kierownik DS w oparciu o kalkulację poniesionych strat. Z treścią umowy można zapoznać się w dziale Dokumenty.

 • Kaucja w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce w DS Zbyszko lub DS Jagienka obowiązuje wszystkich mieszkańców Domu Studenckiego Zbyszko i Domu Studenckiego Jagienka. Kaucję należy wpłacić na specjalne konto podane w umowie w ciągu dwóch tygodni od dnia zameldowania. Procedura zwrotu kaucji rozpoczyna się w dniu wymeldowania z DS Zbyszko lub DS Jagienka. Kaucja zostanie zwrócona Studentowi – na jego wniosek – w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku zawarcia nowej umowy o zakwaterowanie na kolejny rok studiów, brak wniosku oznacza zgodę Studenta na pozostawienie kaucji na koncie UAM na czas trwania kolejnej umowy. Student jest zobowiązany do wskazania we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot kaucji. Wniosek o zwrot kaucji dostępny jest w dziale Dokumenty. Wypełniony wniosek można złożyć w administracji w momencie wymeldowania lub wysłać podpisany i zeskanowany dokument na adres zbij@amu.edu.pl