Meldunek
userplus32.png

Zameldowanie

 • UWAGA! Kwaterowanie do akademików na rok 2021/2022 odbywa się od 28.09.2021. Pobyt w dniu 28-30.09.2021 uważa się za opłacony przez wniesienie należności za
  październik 2021/studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia lub na I rok studiów jednolitych magisterskich /oraz 30.09.2021 /dotyczy studentów pozostałych lat /.

 • Po otrzymaniu miejsca należy zgłosić się do administracji domu studenckiego "Zbyszko" lub domu studenckiego "Jagienka" przy ul. Piątkowskiej 80 (DS Zbyszko parter pokój nr 7, DS Jagienka parter pokój nr 12) celem zameldowania i przydzielenia pokoju.

 • Potrzebne dokumenty:
  • dowód osobisty lub paszport (dotyczy obcokrajowców)
  • aktualne zdjęcie
 • Konta bankowe do opłat i kaucji. Indywidualne numery kont bankowych osobne dla kaucji oraz do miesięcznych opłat za miejsce w DS Zbyszko lub DS Jagienka dostępne są w systemie USOSWeb. Konta bankowe w systemie USOS pojawiają się zwykle pod koniec września. Konta bankowe są także wydrukowane na umowie podpisywanej w dniu zameldowania ( wzór umowy KLIKNIJ )

 • Po zakwaterowaniu się w administracji każdy student ma obowiązek zgłoszenia się do magazynu pościeli (pokój nr 12 w piwnicy) w celu pobrania pościeli i koca oraz podpisania karty wyposażenia.

 • Opłata za miejsce w domu studenckim winna być uiszczana przez mieszkańca do 15 dnia każdego miesiąca z zaznaczeniem miesiąca i roku akademickiego, za który opłata jest wnoszona.

 • Jeżeli student opóźni się z wniesieniem opłaty za zakwaterowanie, system USOS automatycznie nalicza odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto uczelni. Wszystkim mieszkańcom przypominamy o terminowym płaceniu za miejsce w domu studenckim.

 • Umowa w dwóch egzemplarzach podpisywana jest podczas meldowania w administracji. Objęcie i zdanie pokoju w DS wraz z wyposażeniem następuje protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Mieszkaniec DS ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie powierzonego sobie pokoju i odpowiada za szkody w nim wyrządzone. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju w równej mierze. Wartość wyrządzonej szkody określa każdorazowo Kierownik DS w oparciu o kalkulację poniesionych strat. Z treścią umowy można zapoznać się w dziale DOKUMENTY.


 • Kaucja w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce w DS Zbyszko lub DS Jagienka obowiązuje wszystkich mieszkańców Domu Studenckiego Zbyszko i Domu Studenckiego Jagienka. Kaucję należy wpłacić na specjalne konto podane w umowie w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy Procedura zwrotu kaucji rozpoczyna się w dniu wymeldowania z DS Zbyszko lub DS Jagienka. Kaucja zostanie zwrócona Studentowi – na jego wniosek – w terminie 30 dni od dnia wykwaterowania. Wniosek o zwrot kaucji dostępny jest w dziale DOKUMENTY. Wypełniony wniosek można złożyć w administracji w momencie wymeldowania lub wysłać podpisany i zeskanowany dokument na adres zbyszkoijagienka@amu.edu.pl winiecka@amu.edu.pl

userminus32.png

Wymeldowanie

 • Studenci wyprowadzający się z akademika zobowiązani są do uregulowania opłaty za wszystkie miesiące pobytu w akademiku i do dopełnienia niezbędnych formalności według następującej kolejności
  • zdać pobrane rzeczy: koc, pościel (powłoka, powłoczka, prześcieradło) w magazynie (pokój 12);
  • zdać pokój konserwatorom (elektryk, hydraulik, stolarz-ślusarz), karta od konserwatorów znajduje się u Pani pokojowej danego piętra;
  • zdać czysty pokój i łazienkę (prysznic, wc, umywalkę)
  • zdać w administracji do godziny 15:00 :
   • kartę mieszkańca
   • kartę od pań pokojowych (protokół zdawczo-odbiorczy)
   • kartę od konserwatorów
   • kartę wyposażenia studenta (kartę magazynową)
   • klucz wraz z drukiem potwierdzającym zdanie klucza
 • Ostatnia osoba wyprowadzająca się z pokoju zobowiązana jest do odmrożenia i umycia lodówki.